Εταιρεία ΑΘ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων, διάνοιξης φρεάτων ύδατος, δοκιμαστικών διατρήσεων και γεωτρήσεων. Επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων γενικής χρήσης. Ενοικιάσεις ανυψωτικών μηχανημάτων – γερανού. Κατασκευή συστημάτων άρδευσης (τάφρων). Κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης μονάδων επεξεργασία νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων. Λειτουργία, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων επεξεργασία λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) καθώς και δικτύων και αντλιοστασίων λυμάτων εν κενό βαρύτητας. Εμπορία αντλιών, αρδευτικών συγκροτημάτων, σωλήνων και αγωγών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, αεραντλιών, αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-06
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-06-05
Πιστοποιητικό 0139/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί