Εταιρεία ΡΕΠΑΝΗΣ ΕΜΜ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Υπηρεσίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-12-18
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-12-17
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί