Εταιρεία ΙΝΑΧΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Χωματουργικές Εργασίες
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-12-04
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-12-03
Πιστοποιητικό ISO 45001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί