Εταιρεία ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΊΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-08-05
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-06-25
Ημ/νία Λήξης 2027-06-24
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00070
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί