Εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Ανάληψη, Επίβλεψη, Κατασκευή και Λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών Έργων στις κατηγορίες: Οδοποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά - Ενεργειακά
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-02-22
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-02-21
Πιστοποιητικό 2023/2491
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί