Εταιρεία LARWORKS Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Επεξεργασία και ανακύκλωση καλωδίων και συναφών μετάλλων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-07-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-07-29
Πιστοποιητικό 0161/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί