Εταιρεία Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Αντικείμενο Εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-11-13
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-11-12
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00394
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί