Εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-03-21
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-03-20
Πιστοποιητικό ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί