Εταιρεία Φ. ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-07-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-07-29
Πιστοποιητικό ISO 45001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί