Εταιρεία ΒΑΚΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή και Διοίκηση Τεχνικών Έργων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-20
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-05-19
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί