Εταιρεία ΒΑΚΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή και Διοίκηση Τεχνικών Έργων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-20
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-05-17
Ημ/νία Λήξης 2027-05-16
Πιστοποιητικό 0076/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί