Εταιρεία ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ με δ.τ. “DIONYSSOMARBLE”
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και πώληση όγκων μαρμάρου, πλακών, τυποποιημένων προϊόντων, παραπροϊόντων μαρμάρου διαφόρων κοκκομετρικών διαβαθμίσεων, υλικών πλήρωσης άμορφου και κρυσταλλικού ανθρακικού ασβεστίου (fillers)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-11-14
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-01-16
Ημ/νία Λήξης 2025-11-13
Πιστοποιητικό 0172/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί