Εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Ανάληψη και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (οδοποιίας, υδραυλικών, οικοδομικών, Η/Μ βιομηχανικών – ενεργειακών, λιμενικών). Παραγωγή και εμπορία θερμού ασφαλτικού σκυροδέματος, ψυχρού ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικών γαλακτωμάτων. Προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-06-23
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-06-22
Πιστοποιητικό 0141/ΥΑΕ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί