Εταιρεία ΡΑΜΜΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και διάθεση αδρανών υλικών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-12-15
Ημερομηνία Τροποποίησης 2021-11-22
Ημ/νία Λήξης 2022-11-21
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί