Εταιρεία ΚΟΡΑΚΗ ΦΛΩΡΑ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και εμπορία αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-01-29
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-01-29
Ημ/νία Λήξης 2027-01-28
Πιστοποιητικό 0029/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί