Εταιρεία ΞΕΝΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -«Ασβεστοπολτοποιϊα Μυκόνου»
Αντικείμενο Εργασιών ΔΟΜΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-10-11
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-10-10
Πιστοποιητικό ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί