Εταιρεία ΣΥΝΘΕΣΑΪΤΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Κατασκευή, Έλεγχος και Τεχνική Υποστήριξη συστημάτων παρακολούθησης και συστημάτων ελέγχου βιομηχανικών διεργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-11-16
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-11-15
Πιστοποιητικό 0266/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί