Εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΟΣΙΜΕΞ Α.Ε./
Αντικείμενο Εργασιών ΠΑΡΟΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-03-29
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-10-30
Πιστοποιητικό 0178/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί