Εταιρεία NORTH HELLAS SECURITY Μ.Ι.Κ.Ε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αντικείμενο Εργασιών Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-03
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-03-02
Πιστοποιητικό ISO 45001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί