Εταιρεία ΑΘΩΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ
Αντικείμενο Εργασιών ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-04-05
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-04-04
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί