Εταιρεία ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-07-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-07-29
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00077
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί