Εταιρεία ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ,ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Μελέτες και Επιβλέψεις Τεχνικών Έργων. Γεωτεχνικές - Γεωλογικές - Υδρογεωλογικές Έρευνες
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-08-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-08-29
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί