Εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ Η. ΚΑΡΑΒΑΚΑΣ
Αντικείμενο Εργασιών Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-11-20
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-11-19
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί