Εταιρεία ΠΑΡΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-08-11
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-08-10
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί