Εταιρεία KSM OUTSOURCING SOLUTIONS Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων (εκτός των κατασκευαστικών) Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-12-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-12-29
Πιστοποιητικό ISO 45001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί