Εταιρεία CHIOS ENERGY SMART APPLICATION IKE
Αντικείμενο Εργασιών Παροχή ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων (μελέτη, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη) στους τομείς οδοφωτισμού, ηλεκτροκίνησης, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-11-12
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-11-11
Πιστοποιητικό 0120/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανασταλεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί