Εταιρεία ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-02-15
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-02-14
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί