Εταιρεία ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Επεξεργασία και ανακύκλωση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων. Μεταλλικές κατασκευές. Επισκευή και συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων, υπερκατασκευών, οχημάτων και ειδικών οχημάτων.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-01-15
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-12-04
Ημ/νία Λήξης 2026-12-03
Πιστοποιητικό 0149/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί