Εταιρεία Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Χ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. “KAS SECURITY”
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-10-01
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-09-30
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί