Εταιρεία SOLERGON AE
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-11-08
Ημερομηνία Τροποποίησης 2022-01-24
Ημ/νία Λήξης 2024-11-07
Πιστοποιητικό ISO 45001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί