Εταιρεία ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΑΘΑΝ.ΑΒΕΕ
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, κατασκευή και εμπορία επίπλων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-09-26
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-09-25
Πιστοποιητικό 0257/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί