Εταιρεία ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΒΕ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-17
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-05-05
Ημ/νία Λήξης 2027-05-04
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00062
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί