Εταιρεία ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΒΕ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-17
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-05-16
Πιστοποιητικό ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί