Εταιρεία ΜΟΥΤΣΟΣ Μ. ΙΚΕ
Αντικείμενο Εργασιών Χωματουργικές Εργασίες – Εκβραχισμοί - Εργασίες Εκσκαφών - Ισοπέδωση γαιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-01
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-31
Πιστοποιητικό 0212/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί