Εταιρεία ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε. , δ.τ. ΔΟ.Σ.Ε.Κ. Α.Τ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά – ενεργειακά)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-04-04
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-04-03
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί