Εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (Οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά –ενεργειακά, πλωτά έργα και εγκαταστάσεις ναυπηγείων)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-06-17
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-06-16
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί