Εταιρεία ΠΟΛΙΤΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή & συντήρηση Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών, Γεωτεχνικών, Γεωθερμικών, Περιβαλλοντικών & Γεωφυσικών Έργων. Εμπορία και Εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-25
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-05-24
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί