Εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή Ιδιωτικών και Δημόσιων Τεχνικών Έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά-ενεργειακά
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-10-18
Ημερομηνία Τροποποίησης 2022-11-03
Ημ/νία Λήξης 2024-10-17
Πιστοποιητικό 0053/ΥΑΕ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί