Εταιρεία ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε.Π.Ε. – ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΡΣΑΜΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-12-27
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-12-26
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί