Εταιρεία GEOHEAT LIMITED
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-07-25
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-07-24
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00187
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί