Εταιρεία ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-03-18
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-03-17
Πιστοποιητικό 0089/ΥΑΕ/2022/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί