Εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ.ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-10-21
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-10-20
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί