Εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή Ιδιωτικών και Δημόσιων Τεχνικών Έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά-ενεργειακά)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-12-16
Ημερομηνία Τροποποίησης 2022-11-03
Ημ/νία Λήξης 2024-12-15
Πιστοποιητικό 0017/ΟΑ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί