Εταιρεία Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-08
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-06-07
Πιστοποιητικό 0141/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί