Εταιρεία ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝAΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αντικείμενο Εργασιών Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων, Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-11-29
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-11-28
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί