Εταιρεία ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-11-24
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-10-18
Ημ/νία Λήξης 2026-10-17
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00008
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί