Εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-26
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-03-22
Ημ/νία Λήξης 2027-03-21
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00047
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί