Εταιρεία Χ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Υπηρεσίες εκτελωνισμού, διαμεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-07-21
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-07-20
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί