Εταιρεία ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-12-27
Ημερομηνία Τροποποίησης 2022-07-01
Ημ/νία Λήξης 2024-12-26
Πιστοποιητικό 0018/ΟΑ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί