Εταιρεία DUROSTICK Α.Β.Ε.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΕΤΙCS) ΜΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ DUROSTICK THERMOSEAL EPS DUROSTICK THERMOSEAL XPS
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-12-21
Ημερομηνία Τροποποίησης 2022-12-14
Ημ/νία Λήξης 2024-12-20
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00103
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί