Εταιρεία ΑΓΑΤΣΑΣ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-11-25
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-11-24
Πιστοποιητικό 0131/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί