Εταιρεία ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-02-05
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-02-04
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00431
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί